18 november 2013

85% av kunderna kan rekommendera Tribotec

Tradewell kundattitydmätning Tribotec AB

Under oktober 2013 genomförde Tradewell den årliga kundattitydmätningen för Tribotec AB.  90 telefonintervjuer genomfördes i Sverige och Danmark fördelade på inköp och produktionspersonal och resultatet visar på en förbättring inom i stort sett alla områden.

TriboTec AB uppnådde ett Nöjd Kund Index (NKI), på 4,27 på en femgradig skala. Det är en förbättring med 0,08 jämfört med 2012 och över medianvärdet för Partihandelsföretag som är 4,10. Positivt är att andelen mycket nöjda kunder har ökat från 27 % till 33 %.

Sammanfattningen från Tradewell lyder enligt följande:

Sammanfattningsvis kan vi konstatera ett mycket bra resultat för TriboTec. Kundnöjdheten har ökat, rekommendationsviljan och många andra kvalitetsområden visar nu högsta medelbetyg sedan mätningarnas start 2003. Detta tyder på rätt fokusering i förbättringsarbetet från ledningens sida samt en delaktighet och ett engagemang från personalens sida att ständigt arbeta utifrån kundens bästa. TriboTec har ett NKI och ett resultat att vara mycket stolta över.  Anita Jiremark konsult / Tradewell AB

Högsta medelbetyg får TriboTec för bra personlig service & ett bra bemötande från säljaren och från personalen på ordermottagningen samt för kompletta och hela leveranser.

Rekommendationsviljan har förbättrats och är nu den högsta sedan mätningarnas start 2003. 85 % av kunderna kan tänka sig att rekommendera TriboTec i hög eller mycket hög grad.

Det kvalitetsområde som har förbättrats mest är kundernas uppfattning att de får tillräckligt med information från TriboTec (3,47 – 4,06). Detta tyder på att de aktiviteter som TriboTec har vidtagit för att öka informationen och kommunikationen med kunderna har varit framgångsrikt (ny hemsida, blogg, nyhetsbrev).

Andra områden som tillhör de områden som har förbättrats mest är;

TriboTec håller vad de lovar
Kontakten med säljaren via telefon/e-mail
Service och bemötande från personalen på ordermottagningen

36 % av kunderna tycker att TriboTec är bättre än konkurrenterna (34 % år 2012). Bättre kvalitet, service och pris, aktiva säljare, bättre kontakt, bra produkter och mer information är exempel på kommentarer från kunder som tycker att TriboTec är bättre än konkurrenterna.

2 % av kunderna (C kunder) tycker att TriboTec är sämre än konkurrenterna. Service och pris är de två kommentarer som anges till varför man tycker det.

Vi har också identifierat ett antal områden som har försämrats något sedan föregående mätning och här kommer vi att göra aktiviteter för att förbättra oss.
Vi på Tribotec vill samtidigt passa på att tacka alla som varit med i undersökningen! Vi kommer att göra allt för att bibehålla och förbättra vår service och erbjudande till våra kunder framöver.
Joakim Dock  VD  Tribotec AB

Säkerhetsdatablad & dokument

Här kan du läsa mer och ladda ner våra produktblad, intyg, certifikat & säkerhetsdatablad.

sv_SE