Användningsområden

Elektronik

Med ett stort utbud produkter från vårt silikonsortiment kan vi skydda känslig elektronik från bland annat korrosion och stötar. Med VCI Rostskyddsemittrar undviker du oxidation och korrosion som kan uppkomma i inneslutna utrymmen. I vår produktgrupp smörjmedel finns produkter för rengöring, zink- och kylsprayer samt smörjmedel för elektriska kontakter.

Läs mer

Användningsområden

Energi

Energi från vindkraft och solenergi är exempel på lösningar där man satsar på utveckling för en hållbar framtid. Både vindkraftverk och solenergistationer är konstant utsatta för naturens påfrestningar som regn, vind, damm, sand och solljus. För att upprätthålla god prestanda och acceptabel livslängd för dessa anläggningar är korrosionsskydd baserat på VCI teknik ett utmärkt val.

Läs mer

Användningsområden

Fordon

Fordonsindustrin har länge gett utvecklare och forskare stora utmaningar kring rostbekämpning då krav på låg kostnad och säkerhet vad gäller hälsa och miljö varit höga. VCI tekniken har öppnat dörren till miljövänliga och kostnadseffektiva metoder för att säkerställa att problem med korrosion blir minimala i produktionskedjan.

Läs mer

Användningsområden

Lagring & Transport

Detaljer som ska packas, skeppas eller lagras utsätts ofta för rostproblematik. Med vårt intelligenta, miljöanpassade korrosionsskydd baserat på VCI (VpCI) teknologi får du ett fullständigt skydd oavsett typ av transport eller lagringsmiljö. Du kan räkna med en ökad livslängd för dina produkter.

Läs mer

Användningsområden

Livsmedel

Vi konsumenter och samhället ställer allt större krav på att vårt livsmedel skall vara producerat på ett hållbart och etiskt sätt samt ha en positiv påverkan på vår hälsa. Tribotec har tillsammans med våra leverantörer ett starkt fokus på utveckling av produkter som är snälla mot människan och miljön.

Läs mer

Användningsområden

Marin

Marin miljö är påfrestande och tuff för verktyg, maskiner och annan utrustning. Risk för slitage och korrosion ökar markant av väder och vind, fukt och salt miljö och vid till exempel lagerhållning. I Tribotecs smörjmedelssortiment finns produkter som klarar denna miljö. Vi har även rostskyddstillsatser samt hela sortimentet av VCI förpackningar för applikationer i havsmiljö.

Läs mer

Användningsområden

Rengöring & Rostborttagning

Rengöring är en naturlig del av de flesta produktionskedjor och val av produkt kan i rengöringssteget vara avgörande för nästa produktionssteg. Tribotec erbjuder ett omfattande sortiment av industrirengöringsprodukter för automatisk och manuell rengöring, rengöringssprayer för underhåll, limlösare och rostborttagare.

Läs mer

Användningsområden

Vattenbehandling

Korrosion i vattenburna system är ett vanligt problem som innebär ökade underhållskostnader samt mycket arbete i samband med preservering eller uppstart av systemen efter stillastående. Ofta provtrycks och testas tankar, ventiler och rörsystem med vattenbaserade medier vilket kan orsaka problem med korrosion. Tribotec har i sitt sortiment produkter som både förebygger mot korrosion och kalkbildning och ger både längre livslängd och minskat underhåll av ditt system.

Läs mer