Marin

I Tribotecs sortiment finns produkter som klarar tuff och påfrestande marin miljö. Vi har produkter för smörjning och korrosionskydd av maskinelement vid påverkan av havsvatten, offshore komponenter och undervattensapparater. För lagring och transport i havsmiljö finns också hela sortimentet av VCI förpackningar, ibland i kombination med flytande produkt som komplement.

Marin miljö är påfrestande och tuff för verktyg, maskiner och annan utrustning. Risk för slitage och korrosion ökar markant av väder och vind, fukt och salt miljö och vid till exempel lagerhållning.

I Tribotecs smörjmedelssortiment finns produkter som klarar denna miljö. Vi har ett specialfett för smörjning av maskinelement vid påverkan av havsvatten som kan användas vid smörjning av offshore komponenter och undervattensapparater. Hög prestanda i kombination med utmärkt korrosionsskydd.

Bland rostskyddsprodukterna finns till exempel korrosionsinhibitortillsatser för marina applikationer och övriga processapplikationer där skydd mot korrosion i söt- och saltvatten krävs. Övriga användningsområden kan vara för ballasttankar med saltvatten och provtryckning av rörledningar med saltvatten. För lagring och transport i havsmiljö finns också hela sortimentet av VCI förpackningar, ibland i kombination med flytande produkt som komplement.

Några exempel på produkter ser du här, men kontakta oss gärna för att diskutera just din applikation!

Produktexempel

OKS Fett

OKS 403 Marinfett

Specialfett för smörjning av maskinelement vid påverkan av vatten/havsvatten. För…

VCI Additiv

Cortec 644 VCI Rostskyddsadditiv för saltlösningar

Korrosionsinhibitortillsats för metaller i vatten innehållande oorganiska salter, inklusive klorider….

VCI Additiv

Cortec M-645 Rostskyddsadditiv för saltvatten

Korrosionsinhibitor för applikationer med saltvatten. Ytaktivt koncentrat som tränger undan…

VCI Plast

Cortec HPUV VCI Krympfilm

Kraftig och slitstark plastfilm som krympes med värme till en…

VCI Plast

Cortec MilCorr® VCI Krympfilm

Gulbrun, kraftig och slitstark kompositfilm som krympes med värme till…

VCI Oljebaserade

Cortec 368 Oljebaserat VCI rostskydd, utomhus

Lösningsmedelsbaserad, temporär ytbeläggning för långvarigt utomhusskydd mot korrosion. Produkten ger…

VCI Avfettning/rengöring

Cortec 239 VCI Elektronikspray, utomhusskydd

Korrosionsspray som lämnar ett mycket tunt skyddsskikt. Ger även skydd…

Säkerhetsdatablad & dokument

Här kan du läsa mer och ladda ner våra produktblad, intyg, certifikat & säkerhetsdatablad.

sv_SE