Marin

I Tribotecs sortiment finns produkter som klarar tuff och påfrestande marin miljö. Vi har produkter för smörjning och korrosionskydd av maskinelement vid påverkan av havsvatten, offshore komponenter och undervattensapparater. För lagring och transport i havsmiljö finns också hela sortimentet av VCI förpackningar, ibland i kombination med flytande produkt som komplement.
Kontakta oss

Marin miljö är påfrestande och tuff för verktyg, maskiner och annan utrustning. Risk för slitage och korrosion ökar markant av väder och vind, fukt och salt miljö och vid till exempel lagerhållning.

I Tribotecs smörjmedelssortiment finns produkter som klarar denna miljö. Vi har ett specialfett för smörjning av maskinelement vid påverkan av havsvatten som kan användas vid smörjning av offshore komponenter och undervattensapparater. Hög prestanda i kombination med utmärkt korrosionsskydd.

Bland rostskyddsprodukterna finns till exempel korrosionsinhibitortillsatser för marina applikationer och övriga processapplikationer där skydd mot korrosion i söt- och saltvatten krävs. Övriga användningsområden kan vara för ballasttankar med saltvatten och provtryckning av rörledningar med saltvatten. För lagring och transport i havsmiljö finns också hela sortimentet av VCI förpackningar, ibland i kombination med flytande produkt som komplement.

Några exempel på produkter ser du här, men kontakta oss gärna för att diskutera just din applikation!

sv_SE