Vattenbehandling

Korrosion i vattenburna system är ett vanligt problem som innebär ökade underhållskostnader samt mycket arbete i samband med preservering eller uppstart av systemen efter stillastående. Tribotec har i sitt rostskyddssortiment produkter för långvarigt skydd mot korrosion och konservering av slutna kylsystem med sötvatten, ånga och glykol, för skydd korrosion vid lagring av pannor samt för hydrostatisk testning.

Korrosion i vattenburna system är ett vanligt problem som innebär ökade underhållskostnader samt mycket arbete i samband med preservering eller uppstart av systemen efter stillastående. Ofta provtrycks och testas tankar, ventiler och rörsystem med vattenbaserade medier vilket kan orsaka problem med korrosion som behöver åtgärdas innan systemen kan tas i bruk.

Tribotec har i sitt rostskyddssortiment produkter för långvarigt skydd mot korrosion och konservering av slutna kylsystem med sötvatten, ånga och glykol, för skydd korrosion vid lagring av pannor samt för hydrostatisk testning. Produkterna förebygger både mot korrosion och kalkbildning och ger både längre livslängd och minskat underhåll av ditt system, vilket innebär minskade kostnader för dig. Oftast behöver korrosionsskyddet inte avlägsnas innan uppstart av systemet efter lagring/stillastående.

En kombination av flyktiga korrosionsinhibitorer, kontaktinhibitorer, antikalkmedel och skydd mot mikrobiell tillväxt ger ett optimalt skydd för ditt system.

Några exempel på produkter ser du här, men kontakta oss gärna för att diskutera just din applikation!

Produktexempel

VCI Additiv

Cortec 649 BD VCI Rostskyddsadditiv för kylsystem/vattensystem

Produkt för långvarigt skydd mot korrosion i slutna system med…

VCI Emitter

Cortec Boiler Lizard® VCI pulver

VCI-pulver i vattenlöslig påse av polyvinylalkohol (PVA) avsedd att skydda…

Säkerhetsdatablad & dokument

Här kan du läsa mer och ladda ner våra produktblad, intyg, certifikat & säkerhetsdatablad.

sv_SE