9 mars 2016

Cortec VCI emballage ersätter metall och träemballage

Är du trött på att dina produkter angrips av rost och på söndrigt träemballage och rostiga metallracks? Du är inte ensam och det finns en enkel lösning på problemet och tekniken används redan idag av en mängd användare världen över. Lösningen är att använda en tuff, slitstark krympfilm. Metall delar förpackade i MilCorr® eller VpCI®-126 högprestanda filmer ger dessutom ett kontinuerligt skydd mot salthaltig luft och fuktig omgivning, luftfuktighet och aggresiva industriella omgivningar som i sin tur leder till rostangrepp.

VpCI®-n (rostskyddet) förångas och kondenserar på metallytan i den innestängda utrymmet, når och belägger alla delar, även de mest svåråtkomliga delarna

Detta ger ett komplett skydd av produkterna såväl under lagring som under korta transporter och tuffare transporter som ex. sjöfrakt.

Dessa ”hightech” skydd och huvar ersätter konventionella rostskydd som oljor och torkmedel.

All avfettning samt rengöring som normalt behöver göras elimineras nu vilket leder till stora kostnads- och miljöbesparingar.

Utrustning skyddad med MilCorr® och VpCI®-126 Krympfilm kan användas omedelbart utan rengöring och avfettning. Produkterna är fria från aminer, nitriter, fosfater, halogener och andra giftiga komponenter.

VCI emballage ersätter metall och träemballage – ger bra skydd mot starka vindar, regn, snö, is och sandstormar.

Denna typ av emballage är ett mycket ekonomiskt alternativ som skydd, som samtidigt gör det enkelt för tullpersonal att kontrollera godset utan att skada förpackningen. Läs mer om våra produkter här.
Vill du veta mer om hur själva rostskyddet fungerar så kan du läsa mer här.

Cortec®’s MilCorr® VpCI® krympfilm och VpCI-126® högprestandafilmer uppfyller militära specifikationerna MIL-B-22019D, NACE Standard RP0487-2000 och är RoHS kompatibla.

Säkerhetsdatablad & dokument

Här kan du läsa mer och ladda ner våra produktblad, intyg, certifikat & säkerhetsdatablad.

sv_SE