18. november 2013

85% af kunder kan anbefale Tribotec

Kontakt os

Tradewell kundeattitudemåling Tribotec AB

I løbet af oktober 2013 udført Tradewell den årlige kundeattitudeundersøgelse for Tribotec AB. Der er gennemført 90 telefoninterviews i Sverige og Danmark fordelt på indkøbs- og produktionsmedarbejdere, og resultaterne viser en fremgang på stort set alle områder.

TriboTec AB opnået et kundetilfredshedsindeks (NKI) på 4,27 på en fem-trins skala. Dette er en forbedring på 0,08 i forhold til 2012 og over medianværdien for Engrosvirksomheder, som er 4,10. Positivt er, at andelen meget tilfredse kunder er steget fra 27 % til 33 %.

Resuméet fra Tradewell lyder som følger:

Sammenfattende kan vi konstatere et meget godt resultat for TriboTec. Kundetilfredsheden er steget, viljen til at anbefale og mange andre kvalitetsområder viser nu den højeste gennemsnitskarakter siden målingerne startede i 2003. Det indikerer det rette fokus i forbedringsarbejdet fra ledelsens side samt en deltagelse og engagement vedr. den del af personalet til konstant at arbejde ud fra kundens bedste. TriboTec har et NKI og et resultat at være meget stolte af.  Anita Jiremark konsulent / Tradewell AB

Højeste gennemsnitskarakter få TriboTec til god personlig betjening og god behandling fra sælger og fra personalet i ordremodtagelsen og for komplette og hele leverancer.

Viljen til at anbefale er forbedret og er nu den højeste siden målingerne begyndte i 2003. 85 % af kunderne kan forestille sig at anbefale TriboTec i høj eller meget høj grad.

Det kvalitetsområde, der er blevet mest forbedret, er kundernes opfattelse af, at de modtager nok information fra TriboTec (3.47 – 4.06). Dette indikerer, at de aktiviteter, som TriboTec har iværksat for at øge information og kommunikation med kunder, har været succesfulde (ny hjemmeside, blog, nyhedsbrev).

Andre områder, der hører til dem områder, der er blevet mest forbedret er;

TriboTec holder, hvad de lover
Kontakt med sælger via telefon/e-mail
Service og behandling fra personalet i ordrereceptionen

36 % af kunder mener, at TriboTec er bedre end konkurrenterne (34 % i 2012). Bedre kvalitet, service og pris, aktive sælgere, bedre kontakt, gode produkter og mere information er eksempler på kommentarer fra kunder, der synes TriboTec er bedre end konkurrenterne.

2 % af kunderne (C-kunder) mener, at TriboTec er værre end konkurrenterne. Service og pris er de to kommentarer, der gives til, hvorfor man kan lide det.

Vi har også identificeret en række områder, der er blevet lidt forringet siden den forrige måling, og her vil vi gøre aktiviteter for at forbedre.
Vi i Tribotec vil også gerne benytte lejligheden til at takke alle, der har deltaget i undersøgelsen! Vi vil gøre alt for at vedligeholde og forbedre vores service og tilbud til vores kunder fremover.
Joakim Dock CEO Tribotec AB
da_DK