29 maj 2015

Fantastisk effekt med rustfjerner

Rostig detalj före behandling med Cortec Rostborttagare VpCI 422

Rost är ett välkänt fenomen, men det är faktiskt möjligt att på ett ganska enkelt sätt avlägsna rost från komponenter som angripits. Detaljen ovan är från en av Tribotecs kunder. Nedan ser ni vilken effekt Cortec Rostborttagare har efter en respektive två timmar.

(Efter 1 timme)
Rostig detalj 1 timme behandling med Cortec Rostborttagare VpCI 422

(Efter 2 timmar)
Rostig detalj 2 timme behandling med Cortec Rostborttagare VpCI 422

Cortec® rostborttagare Cortec® rustfjernere er baseret på organiske kemikalier i stedet for aggressive syrer for at fjerne rust, oxid og pletter fra mange metaller. Ved brug i henhold til anbefalingerne er disse rustfjernere skånsomme mod huden såvel som mod størstedelen af lakker, plast, træ, tekstiler og gummi.

Produktbeskrivning

Miljövänligt, biologiskt nedbrytbart medel för att ta bort rost och oxider från järn- och icke-järnmetaller. Inbegriper VpCI®-teknik och är därför inte korrosiv mot de metaller som rengörs.
Oskadlig för mänsklig hud och för de flesta lacker, plaster, gummityper etc.
Vattenbaserad och giftfri rostborttagare. Avlägsnar rost och ger samtidigt flermetallskydd. Finns i lösvikt samt i spray Cortec EcoAir system.

Produkter

Cortec VpCI 422 – vandbaseret rustfjerner
Cortec VpCI 423 – gelvariant av Cortec 422 – för applicering på vertikala/svåråtkomliga ytor
Cortec VpCI 426 – snabbverkande, idealisk för snabba processer. Måste tidskontrolleras.

Sikkerhedsdatablade og dokumenter

Her kan du læse mere og downloade vores produktblade, certifikater, certifikater & sikkerhedsdatablade.

da_DK