Fortrolighedspolitik

Denne privatlivspolitik gælder fra den 25. maj 2018.

Vores privatlivspolitik

Tribotec AB (Tribotec) beskytter den personlige integritet og bestræber sig altid på at beskytte indsamlede persondata på den bedst mulige måde og for at overholde gældende love og regler for databeskyttelse. Med denne privatlivspolitik ønsker vi at informere dig om, hvordan persondata behandles af Tribotec. Denne politik gælder for alle oplysninger, der indsamles i forbindelse med kundeforespørgsler, ordrer, køb foretaget hos Tribotec. Privatlivspolitikken gælder også for personale og kontaktpersoner hos leverandører.

Hvem er ansvarlig for persondata

Tribotec AB (556234-6089), Metallvägen 2, 435 33 Mölnlycke er ansvarlig for behandlingen af personoplysninger. Du kan kontakte vores ansvarlige medarbejder på telefon 031-88 78 80 eller via mail info@tribotec.se.

Hvilke personoplysninger behandles

Tribotec behandler personoplysninger, som du selv har givet os. Når du foretager en forespørgsel eller køb hos os, vil du give os oplysninger, samt når du tilmelder dig nyhedsbreve.

Udgangspunktet er ikke at behandle flere personoplysninger end nødvendigt, og målet er altid at bruge de mindst privatlivsfølsomme data. Da virksomheden handler med andre virksomheder, B2B, har vi meget lidt behov for persondata overfor kunder og leverandører. Oplysninger om vores medarbejdere er noget mere omfattende af både juridiske, generelle og praktiske årsager.

Eksempler på personoplysninger, som virksomheden kan behandle:

  • Navn
  • Adresse
  • E-mail
  • Telefonnummer
  • Fødselsdato
  • Titel
  • bruger ID
  • Fotografier
  • Bank detaljer
  • Oplysninger, der registreres automatisk via fx hjemmesiden

Hvor og hvordan de personlige data opbevares

Persondata gemmes i vores forretningssystem, CRM-system, i kontaktlister, på vores servere og i mapper; digitalt og i papirformat. Gennem matricerne og den kortlægning virksomheden har lavet, anser vi os selv for at have god kontrol og kan dermed vise, hvilke data vi har, og hvor de er gemt. Denne kortlægning er grundlaget for den registreredes rettigheder til at anmode om udtræk fra vores optegnelser eller retten til at "blive glemt".

Til hvilke formål behandler vi dine data

Vi behandler personoplysninger primært for at opfylde vores forpligtelser over for kunder, leverandører, medarbejdere og myndigheder.

Persondata om vores kunder bruges til at sikre god service såsom leverancer, opfølgning og information, men også til kundeanalyse og markedsføring. Alle har ret til at gøre indsigelse mod, at vi bruger personoplysninger til direkte markedsføring. Når vi indsamler personoplysninger, oplyser vi om dette, og hvordan vi kan gøre indsigelse mod dem via vores hjemmeside, medmindre andet er angivet.

Personoplysninger vedrørende vores leverandører er begrænsede, men de, der findes, bruges hovedsageligt til at kommunikere køb, prisforespørgsler og tekniske spørgsmål.

Personoplysninger om vores medarbejdere er nødvendige for yderligere information til medarbejderen men også til pengeinstitutter for udbetaling af løn og til myndigheder for indberetninger efter bogførings- og skatteloven. Personoplysninger om medarbejderens pårørende er for at kunne informere, hvis der sker noget med medarbejderen.

Retsgrundlag for behandlings- og opbevaringsperioden

Tribotec behandler altid dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning. Vi behandler personoplysninger, når det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig, og når vi har en anden legitim og berettiget interesse i at behandle dine personoplysninger. Hvis vi skulle behandle dine personoplysninger til et hvilket som helst formål, der ifølge gældende lovgivning kræver dit samtykke, indhenter vi dit samtykke, før en sådan behandling påbegyndes.

Såfremt intet retsforhold siger andet, fx bogføringsloven, slettes de data, der er indsamlet i henhold til det ovenfor anførte, når formålet med behandlingen er opfyldt.

Sikkerhed for at beskytte personlige data

Tribotec opretholder et højt sikkerhedsniveau for dine personlige data og har til dette formål truffet passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personlige data mod uautoriseret adgang, ændring, spredning eller ødelæggelse.

Udgangspunktet er, at det kun er medarbejdere i organisationen, der har brug for persondataene for at udføre deres opgaver, der skal have adgang til dem.

For følsomme personoplysninger har vi oprettet særlige autorisationstjek, hvilket betyder et højere niveau af beskyttelse af persondata.

Vores sikkerhedssystemer er udviklet med fokus på privatlivets fred og beskytter i høj grad mod indtrængen, skader eller ændringer, der kan udgøre en risiko for privatlivets fred.

Begrænsninger for videregivelse af personoplysninger

Vores udgangspunkt er ikke at videregive personoplysninger til tredjemand, medmindre der foreligger samtykke, eller hvis det ikke er nødvendigt for at opfylde vores forpligtelser i henhold til aftale eller lov. I de tilfælde, hvor virksomheden anvender persondataassistenter, det vil sige tredjemand, udarbejder vi fortrolighedsaftaler og sikrer, at personoplysningerne behandles på en betryggende måde.

Tribotec kan også videregive personoplysninger til tredjeparter, såsom politiet eller andre myndigheder, hvis det vedrører efterforskning af en forbrydelse, eller hvis vi på anden måde er forpligtet til at videregive sådanne oplysninger baseret på lov eller myndighedsbeslutning.

Tribotec vil ikke videregive dine personlige data i andet omfang end det, der er beskrevet i dette afsnit.

Dine rettigheder og ret til at indgive en klage

Du har ret til i overensstemmelse med gældende persondatalovgivning til enhver tid at anmode om indsigt i de personoplysninger, der behandles om dig, at få rettet forkerte personoplysninger, at Tribotec stopper behandlingen og sletter dine personoplysninger, til behandling af evt. at dine personoplysninger begrænses, for at udøve din ret til dataportabilitet, at trække samtykke til visse behandlinger tilbage (hvor samtykke er indhentet) og at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne. I så fald bedes du kontakte Tribotec via kontaktoplysningerne for den persondataansvarlige, telefon 031-88 78 80 eller info@tribotec.se.

Med venlig hilsen
/Tribotec AB

Sikkerhedsdatablade og dokumenter

Her kan du læse mere og downloade vores produktblade, certifikater, certifikater & sikkerhedsdatablade.

da_DK