31. oktober 2017

Venlig flydende gevindtætningsmasse til installatører - Loxeal Green Line

Loxeal Green Line er en ny skånsom flydende gevindtætning, der er udviklet med tanke på dem, der dagligt skal arbejde med produkterne i en eller anden form for produktion. Serien er designet til yderligere at forbedre sundheds- og sikkerhedsforhold for brugeren og indeholder ingen farlige ingredienser eller stoffer. Green Line dækker produkterne Loxeal 55-02 trådlåsning, 58-12 gevind tætning og 83-52 Leje/bøsning. Download vores nye udvalgstabel.

Er du interesseret i at forbedre dit miljø for dit personale og erstatte dine produkter med en venlig flydende gevindtætning/låsning - kontakt Mats Inge Ericsson 0708-887810 hos Tribotec.

Vi kommer gratis ud til dig og kommer med forslag og forbedringer i din ansøgning.

At bruge en flydende gevindlås til at tætne og låse gevindsamlinger er ikke noget nyt. Millioner af detaljer rundt om i verden forsegles og låses dagligt med denne gennemprøvede teknologi. Størstedelen af de produkter, der bruges i dag, er desværre klassificeret som sundhedsskadelige ifølge meddelelsen om hærdeplast. Traditionelle gevindtætnings- og skruelåseprodukter, der er mærkningspligtige, kræver årlige lægeundersøgelser, når de bruges meget. Loxeal har derfor udviklet denne produktserie, som stort set har de samme tekniske fordele samtidig med, at der er fokus på brugernes sundhed.

Hvorfor bruges disse typer produkter?

Loxeals gevindlåsende tætningsprodukter bruges til at låse og tætne gevinddele såsom skruer, nipler, møtrikker og andre typer fastgørelseselementer. Loxeal anaerobe produkter giver vibrationssikker låsning/forsegling og forhindrer dele i at løsne sig på grund af mekanisk påvirkning og temperaturvariationer. Fordi produkterne samtidig forsegler gevindet, er risikoen for sprækkekorrosion elimineret.

Produkterne giver den bedst mulige gevindlåsende tætning mod de fleste medier såsom vand, gas, olie, benzin og mange andre kemikalier. Loxeal gevindlåseprodukter kan påføres direkte under montering fra flasken eller via doseringshjælpemidler.

Efter næsten 40 års drift er Tribotec en etableret leverandør til nordisk industri. Virksomheden indgår i Indutrade AB, en gruppe bestående af mere end 200 virksomheder i 27 lande, som er fokuseret på salg af industriel teknologi.

Sikkerhedsdatablade og dokumenter

Her kan du læse mere og downloade vores produktblade, certifikater, certifikater & sikkerhedsdatablade.

da_DK