Tribotec bidrager til et bæredygtigt samfund

I vores rolle som distributør af kemikalier har vi hos Tribotec et stort ansvar, især når det kommer til påvirkning af menneskers sundhed og miljø, og derfor er bæredygtighedsarbejde en oplagt del af vores hverdag. Med udgangspunkt i FN's 17 bæredygtighedsmål har Tribotec udvalgt nogle fokusområder, som vi mener er grundlaget for vores kontinuerlige bæredygtighedsarbejde.

Mål 3: sundhed og velvære

Med særligt fokus på delmål 3.9 REDUCER ANTALLET AF SYGDOM OG DØDSFALD FRA SKADELIGE KEMIKALIER OG FORURENNING

Tribotecs overordnede mål er at tilbyde vores kunder produkter med minimal påvirkning af sundhed og miljø, hvilket i stigende grad efterspørges af vores kunder. Ved at gennemgå alle nye kemikalier, der købes, overvåger vi klassificering og mærkning baseret på gældende REACH- og CLP-kriterier og udvælger kemikalier, der er kræftfremkaldende, reproduktionsforstyrrende og mutagene. Vores mål er fortsat at udfase farlige kemikalier fra vores sortiment til fordel for sikrere alternativer, uden at gå på kompromis med kvaliteten.

Mål 8: Anstændige arbejdsforhold og økonomisk vækst

Med særligt fokus på delmål 8.4 FORBEDRE RESSOURCEEFFEKTIVITET I FORBRUG OG PRODUKTION

Gennem bred viden og teknisk support hjælper vi vores kunder med at forlænge holdbarheden af deres produkter gennem rustbeskyttelse og vedligeholdelse. På den måde sparer vi jordens ressourcer sammen og forlænger produkternes livscyklus og reducerer dyre omkostninger for vores kunder. Vi arbejder i videst muligt omfang med bæredygtige transportkæder sammen med vores leverandører og kunder ved at planlægge indkøb, leverancer og forretningsrejser, så vores miljøbelastning fra transport minimeres.

Mål 9: Bæredygtig industri, innovationer og infrastruktur

Med særligt fokus på delmål 9.4 OPGRADERING AF AL INDUSTRI OG INFRASTRUKTUR FOR ØGET BÆREDYGTIGHED

Inden 2030 skal du opgradere infrastrukturen og tilpasse industrien til at gøre dem bæredygtige med mere effektiv brug af ressourcer og mere rene og miljøvenlige teknologier og industrielle processer. Alle lande træffer foranstaltninger i overensstemmelse med deres respektive betingelser.

Mål 12: bæredygtigt forbrug og produktion

Med særligt fokus på delmål 12.4 ANSVARLIG HÅNDTERING AF KEMIKALIER OG AFFALD

Hos Tribotec har vi stor erfaring med sikker kemikaliehåndtering og affald og kender vigtigheden af ansvarlig håndtering af farlige stoffer for at forhindre udslip til vores lokalmiljø. Vi arbejder med forsigtighedsprincippet frem for at risikere emissioner og sætte os selv og vores kunder i fare. Vi tilbyder også en bred vifte af miljøvenlige produkter fra vores "green line"-serie, for eksempel ikke-mærkende klæbemidler, antirustplast indeholdende genbrugsplast, miljøsmart emballage og produkter baseret på vedvarende ressourcer (såsom vegetabilske olier og sojabønner) , i stedet for petroleumsbaserede produkter . Vi afholder også produkttræning i sikker kemikaliehåndtering for at minimere risikoen for at udvikle allergi hos vores kunder.

Sikkerhedsdatablade og dokumenter

Her kan du læse mere og downloade vores produktblade, certifikater, certifikater & sikkerhedsdatablade.

da_DK