Tribotecs miljøpolitik – sådan arbejder vi med miljøspørgsmål

Kontakt os
  • Tribotec skal forebygge forurening af miljøet og stræber efter at importere, fremstille, udvikle og sælge produkter med minimeret miljøpåvirkning og optimal udnyttelse af naturressourcerne.
  • Gennem løbende forbedringer skal vi tilbyde vores kunder den bedst mulige teknologi og produktsortiment ud fra et miljømæssigt synspunkt, så vidt det er økologisk forsvarligt, økonomisk rimeligt og teknisk forsvarligt.
  • Tribotec skal prioritere samarbejdet med miljøbevidste leverandører og entreprenører, som håndterer miljøspørgsmål i overensstemmelse med vores krav.
  • Tribotec skal minimere ressourceforbruget med råvarer, energi og vand.
  • Tribotec skal gennem kildesortering minimere andelen af usorteret affald, der opstår i vores lokaler.
  • Tribotec skal overholde gældende love og opfylde de miljøkrav, som myndigheder og kunder pålægger os.
  • Tribotec skal planlægge indkøb, leverancer og forretningsrejser, så vores miljøbelastning fra transport minimeres.
  • Enhver medarbejder skal uddannes i miljøspørgsmål, så han/hun forstår de miljømæssige konsekvenser af sine handlinger og kan tage ansvar for den miljøpåvirkning, der opstår i hans/hendes eget arbejde.
  • Tribotec skal udvise åbenhed, informere om virksomhedens miljøarbejde og være følsom overfor forandringer i omverdenen.
  • Tribotec har et certificeret miljøledelsessystem i henhold til ISO 14001 og er tilsluttet FTI - branchens system for genanvendelse af emballage.
da_DK