27. januar 2015

Rustbeskyttelse til beton

Migrerende korrosionsinhibitorer, MCI, er udviklet til at beskytte armeringen i betonkonstruktioner. Denne rustbeskyttelse til beton kan tilføjes direkte til betonblandingen i nybyggeri eller anvendes ved restaurering af eksisterende bygninger/konstruktioner. Beton tilsat MCI-produkter støbes og hærder på samme måde som ubehandlet beton. MCI'en migrerer gennem betonen og tiltrækkes af de indlejrede armeringsstænger, binder til dem og danner et beskyttende MCI-lag. MCI-laget dæmper den kemiske reaktion mellem klorider og metal og forhindrer dermed korrosion. For mere information om Cortec MCI-produkter og anvendelsesområder.

MCI-produkterne yder kraftig beskyttelse mod den skadelige påvirkning af vejsalt på broer og andre infrastrukturdele, påvirkningen af saltmættet luft på kystanlæg og bygninger og den nedbrydende påvirkning som følge af forsuret nedbør.

Cortec MCI Rustbeskyttelse til betonbetonkonstruktioner Tribotec AB

Sikkerhedsdatablade og dokumenter

Her kan du læse mere og downloade vores produktblade, certifikater, certifikater & sikkerhedsdatablade.

da_DK