26. april 2013

Silikoner til fødevarer - EU-forordning 1935/2004 og 2023/2006

Kontakt os

Spørgsmålet om lovgivningen omkring fødevaregodkendelser til silikoner er lidt tricky. Vi undersøger nogle begreber indenfor lovgivningen her.

EU-parlamentet har vedtaget forordning 1935/2004 som regulerer materialer til direkte og indirekte fødevarekontakt. Dette er en ramme, og tanken bag er, at et materiale, der kommer i kontakt med fødevarer, skal sikres, så det ikke er farligt for slutbrugeren. Der findes i dag (april 2013) en række færdige forskrifter, bl.a. til plast, cellulose, keramik osv. Ud over disse materialer indeholder forordning 1935/2004 yderligere underpositioner, herunder silikone og glas. Disse kan ses nederst i oversigtsbilledet (følg linket ovenfor).

Men - der er stadig slet ingen regler klar under overskriften "Siliconer". Ingen maksimale migrationsniveauer, ingen forbudte stoffer, intet produceres. Det kommer helt sikkert til sidst, men intet er på plads endnu. De europæiske silikonevirksomheders brancheforening CES har således fortolket denne EU-lovgivning sådan, at man ikke kan sige, at et silikonemateriale som sådan er godkendt efter 1935/2004 - der er ingen grænseværdier at tilpasse sig.

Europa-Parlamentets organ for sundhed, EC Health & Consumer Protection Directorate, har udsendt et hæfte med spørgsmål og svar omkring fødevarekontaktmateriale, og der kan følgende findes:

Spørgsmål: "5. Hvad er den juridiske status for de stoffer, der ikke er reguleret af fællesskabsdirektiverne, dvs. tilsætningsstoffer, der ikke er opført på fællesskabslisten, farvestoffer, trykfarver, klæbemidler, hjælpemidler til polymerisering?

Svar: "Disse stoffer er reguleret af national lovgivning."

Sverige og Danmark har i øjeblikket ingen nationale love eller regler for, hvordan silikoner må bruges i fødevaresammenhænge. Det betyder, at hver bruger pålægges at foretage sin egen vurdering af, om de anvendte materialer er egnede eller ej.

Dog gælder ændringen i 1935/2006, regulering (EF) 2023/2006 om god fremstillingspraksis (GMP, Good Manufacturing Practice). Men vurderingen af, om noget er produceret i henhold til GMP, foretages i henhold til direktivet af brugeren: der er ingen specifikke målværdier osv. at følge. Dette er derfor mere et spørgsmål om kvalitet og hygiejne og ikke styrende for, hvad et materiale må indeholde.

Sammenfattende: forordning 1935/2006 kan fortolkes således, at den, der anvender en silikone i Sverige eller Danmark, skal foretage egen kontrol af, at silikonen er i orden at bruge i fødevaresammenhæng. Mere detaljerede direktiver findes i øjeblikket ikke på EU-plan.

amerikansk FDA (US Food and Drug Administration) har i modsætning til EU strenge retningslinjer for indhold og tilladt migration i silikone. Det er blevet relativt standard i branchen, at hvis et silikonemateriale opfylder FDAs retningslinjer, er det næsten altid sikkert at bruge i fødevarekontakt. FDA har dog flere kategorier af godkendelser, og man skal være enige om, at det påtænkte anvendelsesområde er omfattet af FDAs respektive kategori.

Tribotec har et stort antal silikoner FDA-godkendelser, i limning, forsegling, indstøbning, skumdæmpning, slipmidler, olier og emulsioner og mere.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til dette område!

da_DK