Miljøvenlige klæbemidler

Lim

Miljøvenlige klæbemidler

Hos Tribotec arbejder vi hele tiden på at udskifte mærkningspligtige klæbemidler til mere sundhedsvenlige alternativer, fordi vi selvfølgelig gerne vil fremme et godt arbejdsmiljø & sundhed. 

Mærkningspligtige klæbemidler 

Et mærkningspligtigt klæbemiddel er et klæbemiddel, der ifølge CLP-forordningen skal mærkes med et faresymbol. 

 

Sådan fungerer bestemmelsen af, hvad der er et klæbemiddel/mærkepligtigt produkt: 

  • CLP-forordningen er EU's direktivsystem, der fastlægger direktiver for at fastsætte en passende klassificering af produktet.
  • Klassifikation - angiver, om og i hvilket omfang produktets stof kan risikere at forårsage skade på mennesker eller miljø.

 

Alternativer til mærkningspligtige klæbemidler – miljøvenlige klæbemidler 

Vi hos Tribotec arbejder aktivt på at inkludere klæbemidler i vores sortiment, som ikke er mærkningspligtige. I dag kan vi tilbyde flere sundhedsvenlige klæbemidler både indenfor anaerobe klæbemidler, CA klæbemidler og MS polymer, der ikke er mærkningspligtige - men som naturligvis er fuldt ud ligestillede med produkter, der i dag er mærkningspligtige. Et eksempel på dette er Loxeals "Green Line"-serie med lim til gevindlåsning/forsegling.

Sikkerhedsdatablade og dokumenter

Her kan du læse mere og downloade vores produktblade, certifikater, certifikater & sikkerhedsdatablade.

da_DK