Miljøvenlige klæbemidler

Kontakt os
Lim

Miljøvenlige klæbemidler

Hos Tribotec arbejder vi hele tiden på at udskifte mærkningspligtige klæbemidler til mere sundhedsvenlige alternativer, fordi vi selvfølgelig gerne vil fremme et godt arbejdsmiljø & sundhed. 

Mærkningspligtige klæbemidler 

Et mærkningspligtigt klæbemiddel er et klæbemiddel, der ifølge CLP-forordningen skal mærkes med et faresymbol. 

 

Sådan fungerer bestemmelsen af, hvad der er et klæbemiddel/mærkepligtigt produkt: 

  • CLP-forordningen er EU's direktivsystem, der fastlægger direktiver for at fastsætte en passende klassificering af produktet.
  • Klassifikation - angiver, om og i hvilket omfang produktets stof kan risikere at forårsage skade på mennesker eller miljø.

 

Alternativer til mærkningspligtige klæbemidler – miljøvenlige klæbemidler 

Vi hos Tribotec arbejder aktivt på at inkludere klæbemidler i vores sortiment, som ikke er mærkningspligtige. I dag kan vi tilbyde flere sundhedsvenlige klæbemidler både indenfor anaerobe klæbemidler, CA klæbemidler og MS polymer, der ikke er mærkningspligtige - men som naturligvis er fuldt ud ligestillede med produkter, der i dag er mærkningspligtige. Et eksempel på dette er Loxeals "Green Line"-serie med lim til gevindlåsning/forsegling.

da_DK