21 maj 2013

Driconeq valde vegetabiliskt vci rostskydd för skydd av sina borrutrustningar

driconeq vci rostskydd 2 tribotec

Driconeq utvecklar, producerar och distribuerar avancerad borrutrustning för bland annat gruvarbetan, brunnsborrning, byggnationer och mineralutvinning.

Från Sunne i Värmland skickas detaljer direkt till bl.a. Afrika. Vid sådana transporter ställs höga krav på rostskydd, samtidigt som starka petroleumprodukter inte är ett alternativ för Driconeq ur ett arbetshälso – miljöperspektiv.

Driconeq logo

Med hjälp av Tribotecs miljöanpassade VCI (VpCI) teknologi kunde en rostskyddslösning implementeras som passade Driconeqs krav på rostskydd, miljö och appliceringsmetod.

Cortec 325 lämpar sig väl vid kravet på ett starkt rostskydd under långa transporter samtidigt som rostskyddet är enkelt att applicera.

Cortec 325 har en vegetabilisk oljebas vilket även medförde en stor förbättring ur arbetsmiljösynpunkt.

Cortec VpCI 325 används för att skydda, wire, rör, flänsar och andra finbeearbetade  ytor, vapen mm. Produkten passar utmärkt vid: underhåll, smörjning, tillfällig lagerläggning och för skydd av små/stora metalldelar. VCI Rostskyddet ger ett skydd upp till 24 månader för järnhaltiga material, galvat stål, aluminium, koppar, mässing, zink, kadmium och silver.

VpCI 325 bildar en film på metallytan och skyddar i två steg enligt nedan:

  • Steg 1: Oljelösta korrosionsinhibitorer bildar en seg film som har mycket god vidhäftning till metallytan.
  • Steg 2: Ångfas inhibitorer frisläpps i luften ovanför oljan och skyddar alla de ytor som inte är i kontakt med oljefilmen.

Cortec vci rostskydd ger ett fullständigt skydd även för invändiga delar.

VpCI®-325 är en säker, lättarbetad, miljö och användarvänlig produkt baserad på biologiskt nedbrytbar vegetabilisk olja.

Rostskyddet appliceras genom doppning eller via sprayning.

Produkten löser frusna och fastrostade detaljer och gör dem enkla att demontera. VpCI 325 uppfyller militära specifikationer enligt MIL-C-81309E, NACE standard 0487-2000 och uppfyller RoHS reglerna.

Testresultat: (Utvärdering av VpCI 325 enligt MIL-PRF-81309F)

Vill du veta mer om våra arbetsmiljöanpassade vci rostskydd så kan du läsa mer här.

Säkerhetsdatablad & dokument

Här kan du läsa mer och ladda ner våra produktblad, intyg, certifikat & säkerhetsdatablad.

sv_SE