26 februari 2013

Ej märkningspliktig skruvlåsning/gängtätning

Ej märkningspliktig skruvlåsning/gängtätning finns nu i Tribotecs sortiment. Loxeals har utvecklat en “grön produktlinje” för gänglåsning/tätning. Serien är framtagen med särskild hänsyn till användarnas hälsa och säkerhet och innehåller inga märkningspliktiga komponenter.

Denna typ av produkter används i stor utsträckning inom tillverkningsindustrin samt underhåll för att låsa skruvförband och täta gängor.

Serien omfattar produkterna Loxeal 55-02, 58-12 och 83-52.

Flytande gänglåsning / gängtätning

Används för att låsa och täta gängade detaljer som skruvar, nipplar, muttrar och andra typer av fästelement. Tribotecs anaeroba produkter ger vibrationssäker låsning/tätning och förhindrar att detaljer lossnar vid mekanisk påverkan och temperaturvariationer. Eftersom produkterna samtidigt tätar gängan så elimineras risken för spaltkorrosion.

Produkterna ger bästa möjliga låsning/tätning mot de flesta medier som vatten, gas, olja, bensin samt många andra kemikalier. Tribotec gänglåsningsprodukter kan appliceras direkt vid montage från flaska eller via doseringshjälpmedel.

Loxeals gänglåsning / gängtätningsprodukter finns i olika viskositeter och styrkor beroende på om förbandet skall kunna demonteras eller för permanent låsning.

Flertalet av produkterna har godkännande för användning i kombination med dricksvatten, syrgas m .m.

Ej märkningspliktig skruvlåsning/gängtätning

För mer information om Loxeals “gröna linje”, kontakta oss på Tribotec

Säkerhetsdatablad & dokument

Här kan du läsa mer och ladda ner våra produktblad, intyg, certifikat & säkerhetsdatablad.

sv_SE