Ansvarsfriskrivning för e-post

Informationen och/eller råden i e-postmeddelandet/texten ges efter Tribotecs bästa kännedom och baseras på vår allmänna erfarenhet och avser standardtillämpningar av produkterna med iakttagande av alla säkerhetsmeddelanden.

Eftersom flera faktorer ligger utanför Tribotecs kontroll eller kunskap och sådana faktorer kan påverka användningen av våra produkter, är all information och/eller alla råd som ges av Tribotec grundläggande information för standardtillämpningar i en idealisk tillverkningsmiljö och inga garantier ges för specifika tillämpningar.

Tribotecs information och/eller råd befriar dig inte från ansvaret att göra egna bedömningar och genomföra tester av lämpligheten av Tribotecs produkter, material, tjänster, rekommendationer eller råd för din egen särskilda användning. Du måste identifiera och utföra alla tester och analyser som är nödvändiga för att säkerställa att de färdiga delar som innehåller Tribotecs produkter, material eller tjänster kommer att vara säkra och lämpliga för användning under slutanvändningsförhållanden.

Safety data sheets & documents

Here you can read more and download our product sheets, certificates, certificates & safety data sheets.

en_GB