30 April 2015

Anti-rust plastic with UV protection

Cortec's new anti-rust plastic with UV protection protects machines and components against aggressive environments and the effects of ultraviolet (UV) radiation. VpCI 126...

VpCI 126 EM UV-film är återvinningsbar och fri från farliga beståndsdelar. Filmen är tillverkad i höghållfast material med uv stabilisatorer och Cortecs välbeprövade VCI (VpCI) teknologi. Denna förstklassiga produkt ger ett starkt multi metallskydd för komponenter, maskindelar, maskiner och fordon upp till 3 år. Produkten ger möjlighet till både kontaktskydd och ångfasskydd i extremt tuffa utomhus applikationer. Till skillnad från många skyddsplastfilmer som förlitar sig på vitt pigment för att reflektera UV ljuset, så är VpCI 126 EM UV tillverkad med unika inhibitorer som skyddar polymeren (plastfilmen) från UV-ljuset vilket förhindrar nedbrytning av densamma.

Denna ekonomiska plastfilm eliminerar behovet av rostskyddsoljor och torkmedelsprodukter. Delar skyddade med VpCI 126 EM UV är klara att användas utan att först behöva rengöras/avfettas vilket sparar miljön, tid och därmed kostnader för användaren. Filmen är transparent vilket gör det enkelt att identifiera skyddade delar.

Rostskyddsplast med uv-skydd VpCI 126 EM UV 2

Metalldelar som förpackas i VpCI 126 EM UV ger kontinuerligt rostskydd mot salt-/fuktig omgivning och aggressiva industriella föroreningar. I kombination med andra Cortec produkter ger Tribotecs rostskyddskoncept dig alla möjligheter till ett lyckat resultat för att bekämpa rosten.

Läs mer om våra plastprodukter here

Rostskyddsplast med uv-skydd VpCI 126 EM UV 3

Dry rust protection - here's how it works

The products to be protected are placed, for example, in a VCI packaging (VpCI), for example a bag. When the bag is sealed, an active process starts that gives you comprehensive rust protection down to the smallest porosity, for as long as you wish. Previously time-consuming and sometimes even harmful methods, such as lubricating components with grease or oil, will become a thing of the past. Tribotec's dry vci technology benefits the working environment and nature while saving you time.

Safety data sheets & documents

Here you can read more and download our product sheets, certificates, certificates & safety data sheets.

en_GB