9 mars 2016

Ett kraftfullt sortiment värmeledande silikoner från Momentive


Ett värmeledningsmaterial baserat på silikon har mycket låg ytspänning och kan därför ge maximal kontaktyta mot den varma detaljen. Just den vätande egenskapen är avgörande för att få en hög total värmeavledning.

Ett kraftfullt sortiment värmeledande silikoner från Momentive
Tribotec tillhandahåller tre sorters teknik för värmeavledning elektronik: ingjutning med hjälp av en ingjutningsmassa med hög värmeavledningsförmåga, limning av kylflänsar med ett värmeledande lim, samt fett som värmeöverförare mellan värmeelement och kylfläns.
Ett fett förblir alltid ohärdat, och man kan enkelt demontera detaljen. Fett kan också göras mycket värmeledande eftersom man inte behöver ”få plats” med de byggstenar som krävs för att göra ett lim.

Ett kraftfullt sortiment värmeledande silikoner från momentive

Urvalstabell / produktsortiment

Rådgör med Tribotec

Vi har lång erfarenhet av att hjälpa kunder hitta bästa möjliga produkt för värmeavledning elektronik sett till dimensioner och krav på prestanda, och bäst blir det när vi kan vara med och ge tips om hur man designar produkten för att underlätta ingjutningen.
Vår leverantör Momentive är en av världens främsta tillverkare av dessa material.

Läs mer om produkterna här

Silikon har många fördelar

Silikoner är ämnen med kisel som bas. Silikon finns i många olika varianter och former, såsom olja, fett, gummi, vätskor, hartser och pulver. Just innehållet av kisel ger produkterna en rad tekniska fördelar som organiska material saknar. Här har vi sammanställt några av styrkorna.

Hög temperaturtålighet
Av alla sorters limtyper ger silikon den generellt högsta tåligheten mot temperaturer över 150°C. Tribotecs sortiment klarar kontinuerlig värme kring 200°C, och många varianter ännu högre. Ugnar, LED-armaturer, komponenter kring en bilmotor – alla måste klara höga temperaturer under lång tid, och därför är silikon som lim och skyddsmaterial det naturliga valet.

Tål UV-strålning
Silikoner påverkas knappt alls av stark UV-strålning, till skillnad från de flesta andra typer av lim. Produkter som ska stå ute (solfångare, detaljer till rymdutrustning, vägskyltar etc.) limmas och skyddas därför ofta med dessa produkter.

Flexibla i låga minusgrader
Polymerer och gummi av silikon behåller sina mekaniska egenskaper ända ner till -60°C, vissa ännu lägre.

Kylanläggningar, frysar, laboratorieutrustning, flygplansdetaljer är typiska applikationer där silikoner behövs för att klara av de låga temperaturerna.

Beständiga mot vatten och fukt
Silikoner bryts inte ner av vatten eller fukt ens över lång tid och vattenupptagningen är minimal. Således behålls de mekaniska egenskaperna och kvaliteten försäkras för hela produktens livslängd. För undervattensmiljö, utomhusmiljö och fuktig omgivning är dessa produkter ett tryggt val av produktionsmaterial.

Beständiga mot kemikalier
Silikoner är i allmänhet ett bra val som tätningsmedel mot kemikalier. Urvalet av produkter är stort. Rådgör med Tribotec om rätt produkt för din applikation.

Livsmedelsgodkända
Silikon är ett inert material, och reagerar inte med ämnen i sin omgivning. Därför lämpar sig silikonbaserade produkter väl för livsmedels- och medicinteknik. Tribotec har ett stort antal produkter godkända enligt framför allt FDAs regelverk.

Arbetsmiljövänliga
Silikon klassas inte som härdplast och flertalet av produkterna är därför mycket snälla att arbeta med i sin produktionsprocess. Tack vare detta slipper man i allmänhet en särskild anpassning av arbetsplatsen.

Säkerhetsdatablad & dokument

Här kan du läsa mer och ladda ner våra produktblad, intyg, certifikat & säkerhetsdatablad.

sv_SE