26 september 2013

Fem metoder för att limma silikon

Kontakta oss

Silikongummi kan vara svårt att limma, pga den låga ytspänningen som gör att lim normalt inte kan väta det och ge vidhäftning. Men det finns några bra alternativ:

1. Primer + Cyanoakrylat (snabblim). Pensla primern på silikonytan, vänta några sekunder så att lösningsmedlet dunstar bort och limma sedan med snabblimmet. Tänkbara produkter är Loxeal Primer 7 och Loxeal 34 snabblim. Denna teknik fungerar hyfsat för små detaljer. CA-lim är hårt och sprött och passar inte då man tänkt sig att limfogen ska vara elastisk, vilket snabbt blir fallet om man limmar lite större detaljer av silikongummi. Fogen tål heller inte utomhusmiljö speciellt bra.

2. Rumstemperaturhärdande silikonlim. Det finns många varianter av silikonlim, men alla passar inte till att limma silikongummi med. Vi har bra erfarenhet av exempelvis TSE397C och RTV108. De klarar av att limma mot alla sorters silikongummi, ofta helt utan primer (förutsatt att gummit är rent från släppmedelsrester och katalysatorrester, se även nedan). TSE397C är mycket snabbhärdande, men RTV108 är FDA-klassad. Bäst limresultat får man dock med IS5628E, som är särskilt utvecklad för att limma just silikongummi med. IS5628E är ett mycket starkt (dragstyrka 7,5 MPa), trögflytande och rumstemperaturhärdande lim, som biter fantastiskt bra och ger en mycket hållbar och elastisk fog. Ett utmärkt val för sammanfogning av o-ringar och packningar, silikonduk eller för att laga spruckna formar av silikon.

3. Värmehärdande silikonlim. Fördelen med en värmehärdande produkt är att man får en mycket kort härdtid och kan utforma fogen bättre än med fukthärdande lim (som  ju kräver att luft/fukt kan komma åt fogen). Valet av rätt värmehärdande produkt kräver dock att man vet vilket silikongummi man har att göra med – om det är kondensationshärdande eller additionshärdande. Vet man inte det får man prova sig fram. Vi har allmänt bra erfarenhet av Addisil 6101 och TSE3221S.

4. PSA-lim. Detta är kontaktlim baserat på silikon, och PSA = Pressure Sensitive Adhesive. Man dispenserar det blandade limmet på ena sidan av det som ska limmas, sammanfogar och sedan måste man trycka ihop. Limmet ger hög styrka i fogen redan inom några sekunder, och fortsätter sedan att härda under 2-3 dagar. Processen kan acceleras med värme. PSA-limmen ger bra flexibilitet och fungerar utmärkt även för större detaljer. Fläkstyrkan är relativt hög, och därför passar dessa system utmärkt för ihoplimning av packningar. Men även lamineringar kan göras med PSA-lim då det inte finns någon gräns för hur breda fogarna kan vara och spalten kan vara mycket tunn. PSA529 + katalysator SRC18 är ett mycket bra alternativ för silikongummi (samt en mängd andra material, bland annat rostfritt stålplåt). Nackdelen med PSA-lim är att de är lösningsmedelbaserade och måste hanteras i dragskåp.

5. Förbehandling. Inom denna kategori finns flera metoder. Större detaljer av silikongummi eller silikonpackningar tillverkas ofta med peroxid som härdare. Peroxid tillsätts i allmänhet i överskott för att få en snabb härdning i formen, men resterna agerar dessvärre som släppmedel efteråt. Eftervulkning löser problemet; t.ex. 4 timmar i 150 grader C gör att peroxidrester drivs ut ur gummit. Se till att alla rester kan ventileras ut, dvs detaljerna måste ligga utan överlappningar. Om det inte hjälper och man inte hittar något lim som fungerar (vilket är mycket sällsynt), kan man till slut tvingas höja ytspänningen på silikonet genom t.ex. coronabehandling. Det finns företag som kan coronabehandla som legoarbete; man behöver inte investera i egen utrustning. Coronabehandling är mycket effektivt och efter en sådan behandling kan man limma med de flesta limsorter. Dock är kanske silikonlim fortfarande det bästa alternativet, eftersom silikongummi är mjukt och silikonlim ger en elastisk fog.

sv_SE