19 oktober 2016

Förbelagd skruvlåsning från precote

Kontakta oss

Förbelagd skruvlåsning från Precote

Förbelagd skruvlåsning från precote®. precote® produkter för förbelagd skruvlåsning och tätning ligger idag på flertalet av de förband som lastbilstillverkare och fordonstillverkare använder när fordonen sätts ihop. Fördelen med förbeläggning är att du slipper applicera låsmedlet på gängan vid monteringen då den redan finns på detaljen som ska monteras.

Förbelagd skruvlåsning från Precote

Reaktiva produkter

precote® reaktiva produkter är lim. För att uppnå sina egenskaper måste limmet genomgå en härdprocess (polymerisation). Efter montering spricker kapslar med lim och härdare vilket gör att precoten börjar härda i förbandet. Innan förbandet belastas måste produkten uppnå vissa hållfasthetskrav. Produkterna är testade och utvärderade enligt DIN 267 Part 27.

Huvudanvändnings område: Stark låsning även under tuffa dynamiska belastningar / Tätar mot mycket höga tryck

Produktguide

precote reaktiva produker Tribotec AB

Icke reaktiva produkter

Icke reaktiva precote® produkter bildar en beläggning på ytan genom torkning. Omedelbart efter montering uppnår produkterna de egenskaper som specificeras och applikationen kan användas direkt.  Huvuduppgiften för de icke reaktiva produkterna är att täta gängor. Den låsande kraften är mycket liten och i de fall detta efterfrågas bör de reaktiva precote® produkterna användas. Produkterna är testade och utvärderade enligt DIN 267 Part 28.

Huvudanvändnings områden: Omedelbar tätningsfunktion efter montering / Kan efterjusteras något

Produktguide

precote icke reaktiva produkter Tribotec AB

Är du intresserad av vad Tribotec och precote®-produkterna kan göra för dig i din konstruktion?

Hör av er till oss på Tribotec.

sv_SE