15 november 2016

Fuktabsorbenten som skiftar färg DesiCorr

Kontakta oss

Fukt är en farlig fiende till produkter som kretskort, optiska utrustningar, elektronik, och delar som lagras på exempelvis museer. Mögel, fukt, rost, och en generell minskning av produktegenskaper är ett vanligt resultat av fuktangrepp, som kostar miljoner kronor i form av reklamationer eller oanvända produkter varje år.

Desicorr® Pouches NW (NW-utan fönster) skyddar mot dessa skador genom att absorbera fukten som byggs upp inuti förpackningen.

Fuktabsorbenten som skiftar färg

Desicorr® är en specialkonstruerad fuktabsorbent som kommer antingen med eller utan ett transparent fönster. Fönsterversionen innehåller indikatorer som ändrar färg från gult till grönt för att visa att fuktabsorbenten är helt använd.

Detta är viktigt att veta, så att ny absorbent kan tillsättas vid behov. Torkmedlet kan återanvändas om det värms upp så att den absorberade fukten kan avdunsta.

För de som är mer intresserade av maximal fuktabsorbtion så är det, Desicorr® Pouches NW (utan fönster), som skall användas. Här är det transparenta fönstret utbytt mot ett membran som ”andas” vilket tillåter absorbenten att snabbare ta till sig fukten från båda sidor av förpackningen.

Desicorr® Pouches NW är konstruerad för att skydda gods som är förpackade i en fukttät barriär förpackning.

De är enkla att lägga in manuellt eller automatiskt utan att någon avfettning eller rengöring av delarna först gjorts.

Antalet DesiCorr som bör användas beror på transportförutsättningarna och vilka typer av delar som skall skyddas.

Produkter som framgångsrikt kan skyddas är exempelvis:

  • Semiconductors
  • Elektronik komponenter
  • Kretskort
  • Relä, kommunikationsutrustningar
  • Museiföremål
  • Optiska instrument
  • Militära utrustningar
  • Maskindelar

Produktdatablad

sv_SE