21 augusti 2013

Glasklar silikon tar bort reflexer och förbättrar bildkvaliteten

Kontakta oss

När man monterar en skyddande skiva ovanpå en ljusskärm, t.ex. en LCD, uppstår oundvikligen störande reflektioner från de lager ljuset utifrån träffar. Optisk laminering innebär att man fyller igen spalten mellan LCD:n och skivan med ett optiskt klart material. Detta eliminerar alla synliga ljusreflektioner i mellanskikten.

Samtidigt som reflektionerna försvinner får man tack vare optisk laminering en hel del förbättringar på köpet: bilden från skärmen upplevs få mycket klarare färger och lyster, spridningsvinkeln ökar och kontrasterna ökar. Dessa saker sammantaget ger en mycket stor skillnad – den laminerade skärmen uppfattas som så mycket snyggare och elegantare att de flesta som för första gången ser de två varianterna bredvid varandra börjar undra vad det är för fel på den icke-laminerade skärmen.

Använder man glasklar silikon för att laminera får man ytterligare en stor fördel: produkten blir mer skak- och slagtålig, tack vare att silikon är mjukt och elastiskt.

Bilden nedanför visar hur konceptet fungerar. En luftspalt gör att ljuset kan studsa från glasets undersida och skärmens ovansida tillbaka upp, vilket syns som irriterande reflektioner.

Fyller man luftspalten med ett transparent material försvinner mellanskiktets reflexioner, i bilden Reflektion 2 och Reflektion 3. Det man behöver komplettera med är en antireflexbehandling på skivans ovansida, vilket kan nästan helt ta bort den översta kvarvarande reflektionen.

Principen för optisk laminering

Det finns några olika varianter av material att använda för optisk laminering, och silikon är en mycket vanlig och tekniskt sett bra lösning. Fördelarna är åtskilliga:

  • Hög ljusgenomsläpplighet: över 95 %
  • Brytningsindex 1.43-1.53, beroende på produkt
  • Gulnar inte över tiden
  • Påverkas inte av ens starkt UV-ljus
  • Låg ytspänning ger perfekt laminering och fyllnad av ojämnheter på mikrometernivå
  • Kan härdas vid rumstemperatur, värme eller med UV-ljus
  • Knappt någon krympning – ger en robust produktion
  • Utmärkt förmåga att ta upp vibrationer och slag
  • Minimal vattenupptagning
  • Behåller sina mekaniska egenskaper över ett mycket brett temperaturintervall

Utöver de tekniska fördelarna är silikon mycket arbetsmiljövänligt eftersom det inte klassas som en härdplast. Varianterna för optisk laminering luktar heller ingenting och är överhuvudtaget mycket snälla att arbeta med.

Tribotec lagerför och säljer flera olika varianter av silikon för optisk lamering. Ta gärna kontakt med oss om du vill veta mer!

sv_SE