3 december 2013

När är ett silikon färdighärdat?

Kontakta oss

I det här inlägget skriver jag om tvåkomponentsilikon, men principen om härdtiden gäller även för enkomponentsilikon. Dock ser härdförloppet vanligtvis lite annorlunda ut för dem.

En RTV-silikon kan användas till limning och tätning, ingjutning, lackering, för att tillverka detaljer ur eller att göra formar med. Och så vidare. Gemensamt för alla dessa användningsområden är att man under produktionen gärna vill veta när, det vill säga hur lång tid efter att man har dispenserat silikonet, som det har stelnat tillräckligt så att det kan belastas och detaljerna kan flyttas på eller levereras.

Som vanligt när det gäller kemikalier finns inget glasklart svar på frågan, eftersom frågan egentligen kan ställas på flera olika sätt.

Det är skillnad på om man menar till exempel:

  1. När silikonet har stelnat/torkat tillräckligt för att man kan flytta på det
  2. När det har stelnat tillräckligt för att man kan belasta det.
  3. När man kan leverera detaljerna till kunden
  4. När alla reaktioner har avslutats och man har uppnåt slutgiltiga hållfasthetsvärden o dyl.

Det korrekta svaret på frågan NÄR ett silikon har härdat är: när det har uppnått sin slutgiltiga ythårdet. Dvs ett material som ska ge 50 shore A är helt färdighärdad när en hårdhetsmätning ger just det resultatet. Tiden dit varierar såklart från silikon till silikon, beroende på vilket härdsystem det har.

Grafen nedanför (Bild 1) visar två exempel på 2-komponent RTV för ingjutning: TSE3664K och TSE3663. Båda silikonerna härdar vid rumstemperatur, men TSE3664K har en mycket högre sluthårdhet än TSE3663.

Ur grafen kan vi se att TSE3664K stelnar betydligt snabbare – redan efter 3 timmar från blandning har det nått 45 shore A. TSE3663 börjar inte bygga någon ythårdhet förrän efter 2-3 timmar.

Nästa graf visar samma härdförlopp, men skalan går från 0 till 72 timmar.

Här ser man en del skillnader. TSE3664K ökar tydligen inte längre i ythårdet efter ca 36 timmar. Däremot fortsätter TSE3663 att öka i hårdhet ytterligare in på det tredje dygnet. Slutsatsen blir att TSE3664K har en härdtid på 36 timmar, dvs 1,5 dagar.

TSE3663 skulle behöva mätas lite till för att man ska vara säker, även om kurvan planar ut vid 72 timmar.

För att komma tillbaka till frågorna 1-4 ovan, skulle man med hjälp av graferna kunna svara dem på följande sätt när det gäller TSE3664K:

1) När ett silikon har ythårdhet kan det bära en last. Då kan det definitivt flyttas på. Detta inträffar omkring 1 timme efter blandning.

2) Beror på hur stor belastningen är och vilken typ av belastning det är. För ett ingjutningsmaterial som TSE3664K är vibration och skakningar den vanligaste belastningen, ibland även mekanisk tryck. Ett silikon med hårdhet 30 shore A tolererar tryck hyfsat väl – och dit når TSE3664K redan efter 1,5 timmar.

3) Detta beror såklart på kundkraven, men ett riktmärke är att 90 % av sluthårdheten enligt grafen är uppnådd efter ca 8 timmar. I de flesta fall kan detaljerna med silikonet levereras i det läget. Resten härdar på väg till kunden.

4) Enligt grafen i Bild 2 sker inga förändringar i ythårdhet längre efter 36 timmar, dvs då är materialet helt genomhärdat.

sv_SE