19 september 2014

Hjälp med att minska kemikaliesortimentet?

Kontakta oss

Det finns många som har samlat på sig onödigt många kem-artiklar och som kan spara både kostnader och miljö på att få en översyn, säger Marcus Svedin på Tribotec. Jag har hjälpt till många gånger och får inte sällan ner antal produkter med hela 25%.

Att minska kemikalierförbrukningen ska vara ett mål för alla användare, tycker vi på Tribotec! Ett första naturligt steg blir därför att minska kemikaliesortimentet.  Ofta kan en produkt ersätta ett antal produkter vilket i sin tur ger en massa fördelar i hela företaget vilket spar tid och pengar.

Resultatet av att minska kemikaliesortimentet innebär oftast:

  • minskat antal kemiska produkter – mindre chans att använda ”fel” produkt
  • minskad tidsåtgång för uppdatering av kemikalieregister
  • effektivare inköp
  • effektivare lagerhållning
  • minskat antal användarinstruktioner – effektivare produktion
  • minskat behov av utbildning/produkt
  • lägre pris – p.g.a. av större volym/produkt

Tribotec kommer gärna ut till ert företag och går igenom nuläget samt kommer med ett förslag på åtgärd. Vi är vana vid att hantera kemikalier och har väl uppbyggda rutiner i allt från säkerhetsdatablad hantering till REACH och CLP.

Tribotec har ett komplett sortiment miljöanpassade industrikemikalier för limning, tätning, smörjning och vci rostskydd. Läs mer om våra produkter här.

Via vårt väl utbyggda återförsäljarnät har du alltid god tillgång till våra produkter.  Här hittar du våra industriåterförsäljare.

Kontakta mig om ni är intresserade!

Marcus Svedin  Tel: 0708-887810    marcus.svedin(at)tribotec.se

sv_SE