28 augusti 2013

Ingjutning för OLED

Något av det senaste inom ljusbranschen är OLED, organic light emitting diod. Tekniken bygger på att en tunn kolbaserad (och därmed organisk) halvledande plastfilm lamineras mellan två elektroder. När elektroderna strömsätts avger halvledarplattan ljus. Man kan få fram olika färg på ljuset genom att välja rätt plast. Tack vare detta kan man tillverka ultratunna bildskärmar och spektakulära belysningsarmaturer, till exempel den kända Vela OLED Chandelier, designat av WAC Lighting.

Vela OLED Chandelier från WAC

OLED är en stark kandidat till framtidens belysningsteknik, eftersom tekniken har en hög verkningsgrad och därigenom blir mycket energisnål. De organiska plattorna är även flexibla och det skulle då bli möjligt att tillverka t.ex. böjbara läsplattor – eller varför inte lysande tapeter.

Ett bekymmer för OLED-tillverkarna är dock att livslängden begränsas av korrosion pga fukt och kemikalier. Organiska material har många gånger dålig motståndskraft mot just fukt och kemikalier.

Med hjälp av specialmaterial av silikon kan de organiska dioderna kapslas in så att motståndskraften blir utmärkt. Tribotec har flera varianter ingjutningsmaterial för OLED. I och med att dioderna gjuts in skyddas de från fukt, kemikalier, överslag och skräp. De behåller sin transparens över tiden, och adderar dessutom hållfasthet eftersom dioderna blir skakskyddade.

OLED Structure

Säkerhetsdatablad & dokument

Här kan du läsa mer och ladda ner våra produktblad, intyg, certifikat & säkerhetsdatablad.

sv_SE