11 november 2013

Korrosion förstör enorma värden – ska vi acceptera det?

Kontakta oss

Korrodering av metaller kostar både näringsliv och samhälle flera miljarder varje år. Ja, du läste rätt, miljarder svenska kronor. Denna skada av korrosion skulle enkelt kunna minskas genom att utnyttja befintlig kunskap om de olika korrosionsskydd som finns tillgängliga idag.

Korrosion eller rost är för många något som är accepterat då det är en naturlig del av vardagen. Det är bara att titta sig omkring vart än man är och överallt ser man rostangrepp.

Hur mycket ska vi egentligen acceptera i dessa tider då miljön och dess påverkan ständigt diskuteras.

VpCI-422 Rostborttagare

Rost är något man skäms för

Rosten angriper ju inte bara produkterna utan i förlängningen även relationen till dina kunder. Varför är det då så svårt att få beslutsfattare i näringslivet att inse att det är mödan värt att göra någonting åt rosten?

Jo, därför att i de flesta fall är rost något som man skäms för och svär om och därför inte vill berätta att man har.

Många personer som vi träffar på företag anser att rost är något man måste acceptera, något som man redan i tillverkningskalkylen tar med som kostnad. Ofta omnämnt som ett budgeterat skrotvärde.  Hur kan man tänka så när konkurrens och lönsamhetskrav ökar?

Vore det inte bättre att ta hand om och vårda det vi har producerat/köpt istället för att tillåta att enorma värden förstörs och man istället bara producerar/köper nytt.

I längden blir detta ohållbart då vår omgivning kommer att påverkas mycket negativt.

Det finns trots allt så många välbeprövade, miljöanpassade och kostnadseffektiva lösningar/produkter som tar hand om detta korrosionsproblem.

miljo_miljopolicy

Starkt engagemang för hållbarhet

Vi på Tribotec är starkt engagerade i denna fråga. Vi vill vara med och påverka för en bättre miljö i produktionsledet såväl som efter det att produkter kommit ut på marknaden. Detta ger mer hållbara produkter med högre kvalité vilket i sin tur ger stärkt konkurrenskraft och ökad lönsamhet. Har ni som företag råd att inte ta tag i rostproblemen?

Vill ni veta vad Tribotec kan göra för er i kampen mot rost och därmed ökad lönsamhet.

Kontakta Rostskyddsgruppen.

sv_SE