EMBA Machinery AB

Cortec rostskydd från Tribotec Rostskydd

EMBAs maskinpark driftsätts nu på rekordtid

EMBA Machinery AB har sedan 1954 tillverkat konverteringsmaskiner, reservdelar och uppgraderingssatser till den globala Wellpappindustrin. Företaget ägs idag av familjeföretaget Berg Industries, som utvecklar och tillverkar maskiner och utrustningar för wellpappindustrin, ståltrådsprodukter till massaindustrin samt vidareförädling och uthyrning av industri- och kontorsfastigheter. Kunderna finns över hela världen, från globala koncerner med ett stort antal fabriker och maskiner ner till mindre familjeföretag med en eller ett par maskiner ur EMBAs sortiment.

Tidsödande med traditionellt rostskydd

Med transporter över hela världen är ett bra rostskydd avgörande för att säkerställa leveranserna. EMBA använde tidigare traditionella metoder. Alla enheter och detaljer var tvungna att smörjas in med ”smet och klet” före skeppning med container eller frakt med lastbil. Väl framme måste allt tvättas av igen, ett tidsödande arbete med ohälsosamma lösningsmedel. Först därefter kunde man påbörja montering och installation.

Tribotecs rostskyddslösning gav rejäl tidsvinst

Idag har EMBA arbetat med miljöanpassat vci rostskydd från Tribotec i 12 år. Till skillnad mot förr tar nu varje leverans endast 1/3 av tiden att montera och igångsätta.

”Cortecs rostskydd är mycket enkelt att handskas med och garanterar att produkterna kommer till våra kunder i bästa skick”

– Jan Andréasson,
Production Engineer, EMBA

– Tribotec har rostskyddat våra maskinenheter och reservdelar under transport, både på lastbilssläp under transport i Europa och i containers vid sjöfrakt worldwide. Allt med mycket gott resultat, säger Jan Andréasson, production engineer, på EMBA.

Andra lösningar mot rost har varit omständiga, dyra och mindre bra mot miljön. Tribotec erbjuder ett komplett rostskyddsprogram baserat på den sk VpCI-tekniken. En miljöanpassad förpackningsmetod där innehållet säkras av ett aktivt, osynligt rostskydd. De skyddade delarna är redo att användas direkt, vilket sparar tid och ger en bättre arbetsmiljö.

– Vi tycker att Cortecs flytande rostskydd från Tribotec är lätt att applicera, och att VpCI-plasten är mycket enkel att handskas med. Tillsammans ger de ett fullgott skydd och garanterar att produkterna kommer till våra kunder i bästa skick, avslutar Jan.

Säkerhetsdatablad & dokument

Här kan du läsa mer och ladda ner våra produktblad, intyg, certifikat & säkerhetsdatablad.

Dansk flagga Engelsk flagga