Inkapsling

Inkapsling med silikon Silikon

Inkapsling

Bakgrund

Slutkunden är en av världens mest kända producenter av pumpar och ventiler. USA utgör en stor del av deras marknad, vilket innebär att produkterna måste uppfylla en mängd amerikanska lagkrav, bland annat inom brandsäkerhet, där Underwriter Laboratories (UL) är ansvarig institut som bestämmer kravprofilen.

Silikon uppdrag

Komponenter i en styrenhet måste skyddas med ett trögflytande silikon som på grund av de amerikanska kraven ska ha godkännande för brandhämmande egenskaper enligt UL94-test. Silikonet får inte utsätta elektroniken för risker, och ska kunna härda vid rumstemperatur. Det skulle vara enkelt att tillverka: inga tvåkomponenter kunde bli aktuella.

Tribotecs lösning

Kapsla in komponenterna med RTV160 – en trögflytande enkomponent elektroniksilikon, godkänt enligt UL94-standard. RTV160 avger små mängder metanol när den härdar, vilket inte påverkar elektroniken alls. RTV160 läggs direkt ur patron i små klickar runt komponenterna och får härda med hjälp av luftfuktighet. Den luktar ingeting och är även i övrigt en ur arbetsmiljösynpunkt mycket snäll produkt.

Säkerhetsdatablad & dokument

Här kan du läsa mer och ladda ner våra produktblad, intyg, certifikat & säkerhetsdatablad.

da_DK
Engelsk flagga