Smörjfett vs smörjpasta

Smörjmedel

Smörjfett vs smörjpasta

Smörjfett och smörjpasta är bägge medel för att smörja en applikation som behöver en fastare typ av smörjmedel än vad en smörjolja kan leverera. Skillnaden mellan smörjfett och smörjpasta är främst att smörjfett innehåller ca 3-4% fasta smörjämnen, medan smörjpasta innehåller upp till ca 50% fasta smörjämnen. Smörjpasta är därmed oftast en tjockare typ av smörjmedel, med extra god vidhäftningsförmåga. 

Egenskaper hos smörjpasta

Smörjpasta är i regel extra användbar för höga laster, temperaturer, glidlager och applikationer med vibrerande eller långsamma rörelser. Metallfria smörjpastor (exempelvis OKS 250) och OKS 252 kan även användas för rostskydd av skruvar, och till skruvförband. En smörjpasta består av ett eller flera basfetter/basoljor, samt olika typer av fasta smörjämnen. De fasta smörjämnena kan fungera som förtjockningsmedel, men deras främsta uppgift är att tillföra smörjpastan egenskaper som ett smörjfett/smörjolja inte har. 

Egenskaper hos smörjfett

Smörjfett är ett utmärkt smörjmedel när du behöver en effektivare vidhäftning än vad en smörjolja kan leverera. Smörjfett innehåller en basolja, samt förtjockningsmedel och olika additiv. Blandningen och mängden av dessa respektive beståndsdelar, styr vilka egenskaper smörjfettet får. Det finns i regel ingen smörjfettsblandning som fungerar optimalt till alla applikationer, utan du bör alltid välja smörjfett utifrån en upprättad kravspecifikation på detta, och efter vilken typ av applikation/maskin som ska smörjas. 

Säkerhetsdatablad & dokument

Här kan du läsa mer och ladda ner våra produktblad, intyg, certifikat & säkerhetsdatablad.

sv_SE