Välj rätt smörjfett till maskiner och maskindelar

Smörjmedel

Välj rätt smörjfett till maskiner och maskindelar

Att välja rätt smörjfett till sina maskiner, applikationer och motorer är av största vikt för att säkra en fortsatt högkvalitativ produktion och samtidigt hålla nere kostnaderna. 

Många användningsområden

Smörjfett kan användas till allt från kuggväxlar, kullager, motorer och växellådor till skogsmaskiner. En väl avvägd typ av smörjfett har många fördelar, bland annat i att skydda mot korrosion, minska friktion, tolerera höga belastningar samt vara vattenavvisande. Smörjfett stannar dessutom kvar på stället du applicerat den på, till skillnad från oljor som riskerar att försvinna. En syntetisk basolja klarar exempelvis i regel högre arbetstemperaturer än en mineralolja. 

Hur väljer jag rätt typ av smörjfett?

Vilken typ av smörjfett du bör använda beror på den tilltänkta applikationen, och vad smörjfettet ska täta/skydda mot. Ett smörjfett innehåller 80-90% basolja, och denna basoljas egenskaper styr vilka egenskaper smörjfettet får. 

  • Smörjfett med syntetisk basolja: Ett smörjmedel med syntetisk basolja ger smörjfettet både ett bredare temperaturintervall, bättre elektriska egenskaper och ökad kemisk resistans. I de syntetiska basoljorna bör man också ta hänsyn till eventuellt förtjockningsmedel för önskad konsistens, beroende på tilltänkt applikation.
  • Smörjfett med mineralolja: Ett smörjmedel med mineralolja är bäst att använda till applikationer som uppnår en jämnare arbetstemperatur, och används i medelhårda till lätta arbetsförhållanden. 
  • Temperatur: Basoljor med låg viskositet är bättre att använda till applikationer med lägre temperatur, medan smörjfett med högviskös basolja är idealisk för användning till maskiner och applikationer med högre temperatur och belastning. 
  • Hastighet och varvtal: Basoljor med hög viskositet passar bäst till maskiner/applikationer med låg hastighet och varvtal. Basoljor med låg viskositet är idealiska i maskiner med högre varvtal/hastighet.
  • Smörjmedelsutsöndring: Utöver viskositet är smörjmedelsutsöndring en viktig faktor att ta hänsyn till, när man väljer rätt typ av smörjfett.

Säkerhetsdatablad & dokument

Här kan du läsa mer och ladda ner våra produktblad, intyg, certifikat & säkerhetsdatablad.

sv_SE