27 februari 2015

Limning och tätning av belysningsarmaturer

Belysningsarmaturer är huvudsakligen tillverkade av plast, metall och glas. Lim och tätningsmedel som används för att sammanfoga dessa delar måste därför ha perfekt vidhäftning till alla dessa material och samtidigt kompensera för materialens olika fysiska egenskaper. Detta samtidigt som materialen inte får påverkas.

Tribotecs lim och tätningsmedel är framtagna för just limning och tätning av belysningsarmaturer. Förutom en mycket bra vidhäftning, även under extrema förhållanden, så bidrar limmet till att stärka upp hela konstruktionen.

Tribotecs lim och tätningsmedel för belysningsapplikationer karaktäriseras bland annat för följande egenskaper:

  • Mycket stark vidhäftning till lamphus samt glaspaneler under extrema väderförhållanden
  • Stresskompenserande egenskaper – vilket är en förutsättning vid sammanfogning av material med olika längdutvidgningskoefficient
  • Utmärkt temperaturbeständighet
  • Finns i ett nästan obegränsat färgutbud för innovativ design och andra krav.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig att hitta rätt lim till din applikation så kontakta Kim Heden på tel. 0702-003135 eller via mail kh@tribotec.se

Limning och tätning av belysningsarmaturer 2

Lim för industriella applikationer? Vilka typer av material skall du limma? Vilken hållfasthet krävs? Hur ser produktionen ut? Behöver du UL-godkännande?

Tribotec har mångårig erfarenhet industriell limning, tätning och inkapsling inom maskin, elektronik, flyg, fordon, livs och läkemedels industrin. Rådgör gärna med oss i ett tidigt skede.
Av erfarenhet vet vi att projekten vinner tid och kvalitet av ett tidigt samarbete. Tag kontakt med oss, vi kommer gärna ut och besöker er.

Säkerhetsdatablad & dokument

Här kan du läsa mer och ladda ner våra produktblad, intyg, certifikat & säkerhetsdatablad.

sv_SE