Gör ett aktivt val för miljön – välj miljösmarta produkter

Tillsammans med våra kunder gör vi aktiva val och strävar mot en smidigare och trevligare miljö att jobba i när kemikalier hanteras i produktionen. Tribotec säljer rostskydd, silikon, lim och smörjmedel med minimal påverkan på personal samt miljön. Tribotec har ett certifierat miljöledningssystem enligt ISO 14001 och är anslutet till FTI – näringslivets system för återvinning av förpackningar.

Vår miljöpolicy

Tribotec skall förebygga förorening av miljön och sträva mot att importera, tillverka, utveckla samt sälja produkter med minimerad miljöpåverkan och optimal användning av naturresurser.

Miljöpolicy

Hållbarhetsarbete

I vår roll som distributör av kemikalier har vi på Tribotec ett stort ansvar, framförallt när det kommer till påverkan på människors hälsa och miljö, och därför är hållbarhetsarbete en självklar del av vår vardag.

Hållbarhetsarbete

Icke märkningspliktiga lim och tätningsmedel

Nu kan vi erbjuda produkter skapade för att ytterligare förbättra hälso- och säkerhetsvillkoren för användaren.

Loxeals forsknings- och utvecklingsavdelning har utvecklat en “grön produktlinje” för gänglåsning/tätning. Serien omfattar produkterna Loxeal 55-02, 58-12 och 83-52.
Dessa produkter är inte märkningspliktiga och är idag de mest användarvänliga gänglåsningsprodukterna som finns på marknaden. Inte viktigt minst med tanke på personalen som skall hantera produkterna varje dag i sitt arbete.

Vårt lim

Silikoner – ett självklart miljöval!

Silikon klassas inte som härdplast och flertalet av produkterna är därför mycket snälla att arbeta med i sin produktionsprocess. Tack vare detta slipper man i allmänhet en särskild anpassning av arbetsplatsen. När nya miljölagar infördes som begränsade användningen av skadliga lacker på kretskort, sökte Stoneridge en miljövänligare lösning. Valet av Tribotecs silikonlack visade sig bli lönsam på flera sätt.

RoHS (Restriction of Hazardous Substances) är ett EU-direktiv som reglerar gränsvärden för farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning. Denna lagstiftning omfattar därmed våra elektroniksilikon, som alla är kompatibla med direktivet. Dessa silikonprodukter kan därför användas utan risk för att gränsvärdena överskrids.

Vårt silikon

Biologiskt nedbrytbart rostskydd

Våra VCI plaster finns även i biologiskt nedbrytbara och komposterbara versioner, som t ex komposterbar rostskyddsfilm. Vi har också ett komplett sortiment av flytande vattenbaserade rostskyddsprodukter.

Cortec VpCI produkter är utvecklade med hjälp av den allra senaste kemitekniken med fokus på arbetsmiljö, säkerhet, minimerad brandrisk och miljöpåverkan.

I vår kompletta VCI rostskydd broschyr hittar du hela Tribotecs sortiment av Cortec VCI-plast, VCI-papper, VCI-flytande rostskydd och VCI-rostborttagare. Broschyren innehåller urvalstabeller och annat matnyttigt för dig som redan använder VCI rostskydd eller är intresserad av att börja använda denna miljöanpassade rostskyddsteknik.

Våra rostskydd

Säkerhetsdatablad & dokument

Här kan du läsa mer och ladda ner våra produktblad, intyg, certifikat & säkerhetsdatablad.

sv_SE