21 maj 2015

Ny broschyr – Rostskydd av stålkonstruktioner i betong

Kontakta oss

Rostskydda stålkonstruktioner i betong

Nu finns Cortecs nya broschyr ” Rostskydd av stålkonstruktioner i betong”  att ladda ner här. I den kan man läsa om hur Migrerande korrosionsinhibitorer, MCI, som är utvecklade för att skydda armeringen i betongkonstruktioner fungerar. MCI-produkterna kan tillsättas direkt i betongblandningen vid nybyggnation eller användas vid restaurering av befintliga byggnader/konstruktioner. Betong med tillsatta MCI-produkter gjuts och härdar på samma sätt som obehandlad betong. MCI migrerar genom betongen och dras till de ingjutna armeringsstängerna, binds till dessa och bildar ett skyddande MCI-skikt. MCI-skiktet dämpar den kemiska reaktionen mellan klorider och metall och förhindrar därmed korrosion. MCI produkterna ger ett kraftfullt skydd mot vägsaltets skadliga inverkan på broar och andra infrastruktur delar, den saltmättade luftens inverkan på kustnära anläggningar och byggnader och nedbrytande inverkan på grund av försurad nederbörd.

Rostskydd av stålkonstruktioner i betong

sv_SE