4 mars 2016

Ny coating skapar torr avdragbar skyddsfilm

Kontakta oss

VpCI 372 är en coating som bildar en torr avdragbar skyddsfilm för komponenter och utrustningar. Den ger ett dubbelt skydd då den både skyddar mot korrosion samt skyddar mot mekanisk åverkan som repor och annan form av slitage. Den vattenbaserade mjölkvita vätskan appliceras med pensel, borste, roller eller genom doppning och ger därefter en klar film så att skyddad utrustning lätt kan identifieras. produkten kan även får i en mängd olika färgkulörer om man vill använda produkten för att identifiera olika typer av komponenter.

När skyddade delar/utrustningar skall användas kan skyddsfilmen lätt dras av från ytan och kvar blir ett ren yta som är färdig att användas.

Exempel på användningsområden för VpCI 372:

  • Skydd av rena metallytor vid lagring/transport
  • Repskydd av målade ytor under lagring/transport
  • Som maskering under bearbetning
  • Skydd av verktyg m.m.

VpCI 372 är fri från (VOC) kolväten och kan därför efter användning slängas tillsammans med övrigt emballage.

Produkten är snabbtorkande, behöver inga lösningsmedel eller specialutrustning för att tas bort och lämnar ingenting kvar på ytan efter borttagning.

VpCI 372 skyddar mot korrosion på de flesta metaller och kan appliceras på en del plastytor (OBS! Testa först alltid hur väl coatingen kan avlägsnas på en mindre yta, då vidhäftningen varierar beroende på plasttyp.)

Cortec CorShield VpCI 372 uppfyller NACE Standard RP 0487-2000 och ASTM 2196.

Kontakta oss för mer info eller läs mer om våra coatings i vår broschyr!

sv_SE