7 juni 2017

OKS Smörjmedelskatalog 2017 – Ladda ner här!

Kontakta oss

Nu är den nya OKS Smörjmedelskatalogen upplagd och klar för nedladdning. Titta och ladda ner den här!

Varumärket OKS står för högeffektprodukter för minskning av friktion, slitage och korrosion. Våra
produkter används inom alla områden av tillverknings- och underhållsteknik, där effektgränserna för
konventionella smörjmedel överskrids.


Genom att använda OKS specialsmörjmedel kan du vara säker på att nationella och internationella föreskrifter efterlevs i såväl produktion som underhåll.

Vi har produkter som kan användas på alla områden där människor kan komma i indirekt beröring med smörjmedel.

  • Tillverkare av livsmedelsförpackningar / maskin- och anläggningstillverkare för livsmedelsbranschen
  • Logistikcentra för livsmedel / tillverkare av hushållsprodukter som t.ex.ugnar och kylskåp
  • Tillverkare av produkter som används i hushållet, leksaksindustrin, läkemedelsindustrin
  • Underhållsavdelningar av produktionslinjer för tillverkning av produkter inom ovan nämnda industrier
sv_SE