Cortec 644 VCI Rostskyddsadditiv för saltlösningar

VCI Additiv

Cortec 644 VCI Rostskyddsadditiv för saltlösningar

Korrosionsinhibitortillsats för metaller i vatten innehållande oorganiska salter, inklusive klorider. Koncentrerad vätska som ger effektivt skydd även vid tillsats av låg dos. Kan med fördel användas för marina applikationer och övriga processapplikationer där skydd mot korrosion i söt- och saltvatten krävs.

Produktinfo

Säkerhetsdatablad & dokument

Här kan du läsa mer och ladda ner våra produktblad, intyg, certifikat & säkerhetsdatablad.

sv_SE