Loxeal 18-10 Gängtätning med PTFE

Loxeal Gängtätning

Loxeal 18-10 Gängtätning med PTFE

Demonterbart anaeroblim med teflon för gängtätning. Tätar mot gas, tryckluft, olja, CFC, vatten och många kemikalier. Ger en elastisk film efter härdning med bra tålighet mot vibrationer och höga temperaturer. Temperaturområde: -55 °C till +150 °C. Tixotrop effekt förhindrar att tätningsmedlet rinner av gängan före eller under härdningen. Viskositet: 17 000- 70 000 mPas (+25 °C). Gas- och dricksvattengodkänd.

Produktinfo

Säkerhetsdatablad & dokument

Här kan du läsa mer och ladda ner våra produktblad, intyg, certifikat & säkerhetsdatablad.

sv_SE