Loxeal 30-22 UV-lim glas/metall, transparent

Loxeal UV Lim

Loxeal 30-22 UV-lim glas/metall, transparent

Starkt, snabbhärdande UV-lim särskilt lämpligt för limning av glas/glas eller glas/metall. Optiskt klart vilket gör att det även lämpligt för att limma till exempel kristaller. Viskositet: 5500-7500 mPas (+25 °C).

Produktinfo

Säkerhetsdatablad & dokument

Här kan du läsa mer och ladda ner våra produktblad, intyg, certifikat & säkerhetsdatablad.

sv_SE