Loxeal 58-10 Gängtätning medelstark, snabb

Loxeal Gängtätning

Loxeal 58-10 Gängtätning medelstark, snabb

Snabbhärdande, medelstarkt anaeroblim baserat på metakrylat för gängtätning av metallkopplingar. Omedelbar tätning mot lågt eller högt tryck. Tätar mot gas, luft, vatten, LPG, kolväten, olja och många kemikalier inklusive köldmedel. Hög viskositet och tixotrop effekt förhindrar att tätningsmedlet rinner av före eller under härdningen. Viskositet: 25 000-90 000 mPas (+25 °C). Temperaturområde: -55 °C till +150 °C.

Produktinfo

Säkerhetsdatablad & dokument

Här kan du läsa mer och ladda ner våra produktblad, intyg, certifikat & säkerhetsdatablad.

sv_SE