Loxeal 58-12 Green line – Gängtätning medelstark för gas, olja & vatten

Loxeal Gängtätning

Loxeal 58-12 Green line – Gängtätning medelstark för gas, olja & vatten

Anaerobt lim för tätning av gängade metallanslutningar. Lämplig för tätning mot gas, dricksvatten, LPG, kolväten, oljor, CFC och andra kemikalier. Utvecklat för att förbättra arbetsprestandan och är inte märkt som hälsoskadlig produkt enligt gällande direktiv för märkning av kemiska produkter. Härdad produkt bildar en solid, medelstark tätning som kan demonteras med vanlig verktyg. Hög tålighet mot stötar, vibrationer och värme. Viskositet: 20 000-80 000 mPas (+25 °C), tixotrop.

Produktinfo

Säkerhetsdatablad & dokument

Här kan du läsa mer och ladda ner våra produktblad, intyg, certifikat & säkerhetsdatablad.

sv_SE