Loxeal 83-03 Mycket snabbhärdande, högtemperatur

Loxeal Cylindrisk fastsättning

Loxeal 83-03 Mycket snabbhärdande, högtemperatur

Snabbhärdande, starkt anaeroblim baserat på metakrylat för låsning och tätning av gängor och cylindriska komponenter. Hög resistens mot värme, korrosion, vibrationer, vatten, gas, olja och många kemikalier. Viskositet: 1000 mPas (+25 °C). Gas- och dricksvattengodkänd.

Produktinfo

Säkerhetsdatablad & dokument

Här kan du läsa mer och ladda ner våra produktblad, intyg, certifikat & säkerhetsdatablad.

sv_SE