LOXEAL 83-52 GREEN LINE

Cortec BioCorr rostskydd

Loxeal Green Line

LOXEAL 83-52 GREEN LINE

Anaerobt lim – starkt limmande – för låsning och tätning av bultar, skruvar, bussningar, muttrar och gängade detaljer som inte skall demonteras. Mycket resistent mot värme -55 °C/+150 °C, korrosion, vibrationer, gas, vatten, kolväten, oljor och många kemikalier.
Lämplig att använda vid glid och presspassningar. Utvecklad för att förbättra arbetsprestandan och är inte märkta som hälsoskadlig produkt, enligt gällande direktiv för märkning av kemiska produkter.

Produktinfo

Säkerhetsdatablad & dokument

Här kan du läsa mer och ladda ner våra produktblad, intyg, certifikat & säkerhetsdatablad.

sv_SE