Loxeal 86-86 Högtemperatur, stark

Loxeal Cylindrisk fastsättning

Loxeal 86-86 Högtemperatur, stark

Starkt anaeroblim baserat på metakrylat för låsning och tätning av gänganslutningar och monterade delar. Hög viskositet och tixotrop effekt tillåter större toleranser. Hög resistens mot korrosion, vibrationer, vatten, gas, olja och många kemikalier. Viskositet: 5000-35000 mPas (+25 °C).

Produktinfo

Säkerhetsdatablad & dokument

Här kan du läsa mer och ladda ner våra produktblad, intyg, certifikat & säkerhetsdatablad.

sv_SE