Loxeal 28-10 Flänstätning, elastisk

Loxeal Packningar

Loxeal 28-10 Flänstätning, elastisk

Anaerobt härdande lim baserat på metakrylat för tätning av flänsar. Ger vid härdning en elastisk film. Tätar mot gas, vatten, LPG, kolväten, oljor och andra kemikalier. Tålig mot kraftiga vibrationer och stabil i temperaturområdet -55 °C till +150 °C. Hög tixotrop effekt, viskositet: 17 000-60 000 mPas (+25 °C).

Produktinfo Säkerhetsdatablad

Säkerhetsdatablad & dokument

Här kan du läsa mer och ladda ner våra produktblad, intyg, certifikat & säkerhetsdatablad.

Dansk flagga Engelsk flagga