Loxeal 58-14 Flytande packning allround

Loxeal Packningar

Loxeal 58-14 Flytande packning allround

Anaerobt härdande lim baserat på metakrylat för tätning av flänsar. Ger vid härdning en elastisk film. Tätar mot gas, vatten, LPG, kolväten, oljor och andra kemikalier. Tålig mot kraftiga vibrationer och stabil i temperaturområdet -55 °C till +150 °C. Hög tixotrop effekt, viskositet: 28 000-100 000 mPas (+25 °C).

Produktinfo Säkerhetsdatablad

Säkerhetsdatablad & dokument

Här kan du läsa mer och ladda ner våra produktblad, intyg, certifikat & säkerhetsdatablad.

da_DK
Engelsk flagga