Loxeal 58-31 Flytande packning, elastisk högpresterande

Loxeal Packningar

Loxeal 58-31 Flytande packning, elastisk högpresterande

Anaerobt härdande lim baserat på metakrylat för tätning av flänsar. Ger vid härdning en elastisk film. Tätar mot gas, vatten, LPG, kolväten, oljor och andra kemikalier. Tålig mot kraftiga vibrationer och stabil i temperaturområdet -55 °C till +180 °C. Tixotrop, viskositet: 70-600 mPas (+25 °C).

Produktinfo Säkerhetsdatablad

Säkerhetsdatablad & dokument

Här kan du läsa mer och ladda ner våra produktblad, intyg, certifikat & säkerhetsdatablad.

Dansk flagga Engelsk flagga