Loxeal 55-02 Green line – Skruvlåsning medelstark

Loxeal Skruvlåsning

Loxeal 55-02 Green line – Skruvlåsning medelstark

Medelstarkt, anaerobt lim för tätning och låsning av hydraulik och pneumatik gänganslutningar. Lämpligt för tätning av gaser, vatten, LPG, kolväten, oljor och andra kemikalier. Mycket resistent mot stötar, vibrationer, korrosion och värme. Utvecklat för att förbättra arbetsprestandan och är inte märkt som hälsoskadlig produkt enligt gällande direktiv för märkning av kemiska produkter. Viskositet: 2500-12000 mPas (+25 °C), tixotrop.

Produktinfo Säkerhetsdatablad

Säkerhetsdatablad & dokument

Här kan du läsa mer och ladda ner våra produktblad, intyg, certifikat & säkerhetsdatablad.

da_DK
Engelsk flagga