Loxeal 83-52 Green line – Skruvlåsning permanent, stark

Loxeal Skruvlåsning

Loxeal 83-52 Green line – Skruvlåsning permanent, stark

Anaerobt lim för låsning och tätning av bultar, skruvar. bussningar, muttrar och gängade detaljer som inte ska demonteras. Starkt limmande och mycket resistent mot värme, korrosion, vibrationer, gas, vatten, kolväten, oljor och många kemikalier. Utvecklad för att förbättra arbetsprestandan och är inte märkt som hälsoskadlig produkt enligt gällande direktiv för märkning av kemiska produkter. Viskositet: 450-650 mPas (+25 °C).

Produktinfo Säkerhetsdatablad

Säkerhetsdatablad & dokument

Här kan du läsa mer och ladda ner våra produktblad, intyg, certifikat & säkerhetsdatablad.

da_DK
Engelsk flagga