Loxeal 85-56 Skruvlåsning allround, medeltrögflytande

Loxeal Skruvlåsning

Loxeal 85-56 Skruvlåsning allround, medeltrögflytande

Starkt, snabbhärdande anaeroblim baserat på metakrylat för låsning och tätning av monterade delar. Hög viskositet och tixotrop effekt tillåter större toleranser. God resistens mot värme, korrosion, vibrationer, vatten, gas, olja och många kemikalier. Viskositet: 2500-4500 mPas (+25 °C).

Produktinfo Säkerhetsdatablad

Säkerhetsdatablad & dokument

Här kan du läsa mer och ladda ner våra produktblad, intyg, certifikat & säkerhetsdatablad.

da_DK
Engelsk flagga